• Çevre Politikası

  • Çevreyi temizlemek yerine kirletmemek düşüncesi ile çevre tahribine neden olan unsurları kontrol altına almak, azaltmak ve önlemek,
  • Gelişen çevre koruma sistemlerini ve tekniklerini izleyerek, küresel kaynakları etkin kullanmak
  • Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
  • Kuruluşumuz genelinde çevre bilincini geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sürdürmeyi hedefleriz.
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan hava ve atık su emisyonlarımızı izler ve azaltmayı hedefleriz. Atık su kalitesinde ilgili yasal gereklilikleri sağlarız

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

  • Çalışanlarımız ve ziyaretçilerimizin, kuruluşumuzun faaliyetleri esnasında maruz kalabilecekleri tehlikeleri en aza indirmek için uygun teknolojileri kullanır, koruyucu ve önleyici tedbirleri alırız.
  • Faaliyet gösterdiğimiz ülkenin yürürlükteki İSG ile ilgili yasal mevzuat ve diğer şartlarına uygun hareket etmeyi taahhüt ederiz,
  • İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için; İSG risklerini belirler, değerlendirir ve riskleri azaltacak tedbirleri alırız,
  • İSG uygulamalarımızla, örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

 • İnsan Hakları Politikası

  • İnsan haklarına saygı, Mitra Mermer’in temel bir değeridir.
  • BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında temel insan haklarına saygı duyar, bu ilkelere uygun olarak faaliyetlerimizi gerçekleştiririz.
  • Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yasalarla tanınmış haklara saygı gösterir, uygularız.
  • İnsan hakları üzerinde olumsuz bir etkimiz oluşması halinde bu etkileri gidermeye çalışırız.
  • Çalışanların, iş ortamında ifade özgürlüğü hakkını kullanmalarını sekteye uğratacak her türlü durumun önüne geçmeyi ilke edinmektedir.

 • Müşteri Memnuniyeti Politikası

  • Müşterilerimizin şikayet, talep, başvuru ve önerilerini Şirketimize kolaylıkla ve ücretsiz iletebildiğini,
  • Şirketimize ulaşan şikayetlerin şeffaf, objektif, adil ve gizlilikle ele alındığını,
  • Müşteri memnuniyetinin temelinde çalışanlarımızın olduğu, aynı şikayetin tekrar oluşmaması için gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirildiğini,
  • Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı bir şekilde, kaliteli hizmet sunma anlayışıyla ele almak,
  • Tüm süreçlerimizi “müşteri odaklı" bir yaklaşımla gerçekleştirmek,

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Politikası

  • Politikanın hedefi şirketin bilgi varlıklarını iç ve dış kasıtlı veya kasıtsız tehditlere karşı korumaktır.
  • Bilgi Güvenliği politikasının uygulanabilmesi için tüm çalışanların katkıda bulunmaları gerekir. Mitra Mermer çalışanları bilgi güvenliği tehditleri hakkında bilgilendirilir ve gerekli farkındalık eğitimleri verilir.
  • Bilgi Güvenliği konularında önemli kararlar alınırken uygulanabilirlik yönü de göz önünde bulundurulur.
  • Bilgi güvenliği politikasına uyulması, Mitra Mermer yönetim kurulu tarafından düzenli olarak kontrol edilir ve değerlendirilir.
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu bu politika ve buna bağlı tüm dökümanların, Bilgi Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesi, dökümante edilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.