Değerler

Çözüm odaklı, genç ve inovatif bir marka olarak Mitra, en son teknolojiye ve yetkin işçiliğe dayanan performansını sadece yenilikçi hizmetlerle değil tutkuyla bağlı olduğu değerleriyle de ortaya koyuyor.

Mitra,
İnovatiftir.

Teknolojik gelişmeleri ve estetik trendleri yakından takip eder ve kendini sürekli geliştirir. İnovatif perspektifini hizmet portföyüne de yansıtır ve Mitra World ekosisteminde yer alan faydalarla farkını ortaya koyar.

Sürdürülebilirlik prensibiyle çalışır.

Mitra bütün operasyonunu doğaya saygıyla yürütür. Üretimin tüm aşamalarında en az atık ilkesiyle çalışır ve çevre konularında hassasiyet sergiler. Üretim ve ofis yerleşkesini tanımlayan Mitra World konseptinin doğaya etkisini azaltan çabalarını çevreci sertifikalarla belgelendirmeyi amaçlıyor.

Mimari kültür mirasına tutkuyla bağlıdır.

Mimarlık tarihi aynı zamanda insanın taşla sergilediği yaratıcılığın da tarihini oluşturur. Güzel sanatların ve mimarlığın büyük dağarcığına, üretim yetkinliğiyle katkıda bulunmak Mitra’nın ideallerinin başında gelir.

Şeffaftır..

Doğal taş sektörünün paydaşlarıyla kurduğu etkileşimde etik kodlara saygıyla hareket eder. Tüm üretim ve hizmet kapsamıyla açık ve sürdürülebilir iş süreçleri geliştirir.